GÓC KỸ NĂNG

  • 9 kỹ năng cần thiết với sinh viên

    9 kỹ năng cần thiết với sinh viên

    19/08/2016

    Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức, sinh viên cần phải nâng cao kĩ năng sống (kĩ năng mềm) của bản thân. Đây là điều kiện cần nhưng lại đang rất...

    Xem chi tiết