THẾ MẠNH CỦA KHOA

  • Dinh Dưỡng là cơ hội

    Dinh Dưỡng là cơ hội

    26/04/2018

    Theo điều 8 thông tư 08/2011/TT-BYT tất cả Bệnh viện công lập từ hạng III trở lên thành lập khoa Dinh dưỡng, tiết chế; bệnh viện hạng đặc biệt thành lập khoa Dinh dưỡng, tiết chế hoặc Trung tâm dinh...

    Xem chi tiết