Cách nhập số liệu vào phần mềm SPSS

1.Mở một tập tin dữ liệu đã được lưu bằng định dạng SPSS

Có 2 dạng file dữ liệu của SPSS:

  • Dạng file dữ liệu, có định dạng .sav
  • Dạng file kết quả, có định dạng .spv

2 dạng file dữ liệu của SPSS

Mở file dữ liệu

Trước tiên, chúng ta cần mở phần mềm SPSS lên. Chọn File -> Open -> Data.

Sau đó, chỉ cần chọn file có định dạng .sav cần mở và bấm Open.

Mở file dữ liệu

Mở file dữ liệu

Mở file kết quả

File .spv chính là kết quả sau khi đã tiến hành chạy các thống kê và kiểm định. Để mở file này, chúng ta cần vào File -> Open -> Output.

Tiếp tục chọn file chứa định dạng .spv mà bạn cần, sau đó nhấn Open.

Với kết quả hiện lên, chúng ta có thể sử dụng phục vụ việc phân tích dữ liệu cho các nghiên cứu của mình. Phần kết quả này có thể copy, paste vào Word bình thường bạn nhé!

Sau khi mở file kết quả

Sau khi mở file kết quả

2. Nhập số liệu bằng tay vào trình soạn thảo dữ liệu của SPSS

Nhập số liệu bằng tay là cách làm thủ công, trực tiếp trên phần mềm. Để thực hiện, chúng ta chỉ cần mở SPSS và thao tác với hai sheet Data View và Variable View, cụ thể sẽ được trình bày chi tiết trong phần sau.

Giao diện khi thao tác nhập liệu bằng tay, với hai hai sheet Data View và Variable View

Giao diện khi thao tác nhập liệu bằng tay, với hai hai sheet Data View và Variable View

3. Đọc tập tin dữ liệu vào SPSS từ nguồn khác

Bên cạnh việc nhập dữ liệu trực tiếp, chúng ta có thể nhập import data từ các nguồn khác như database, text data file, Excel, SAS hoặc STATA.

Để thực hiện phương pháp này, trước tiên chúng ta cần chuẩn bị file Excel chuẩn, đã được mã hóa tên biến, với dòng đầu là các tên biến, và những dòng tiếp theo thể hiện giá trị từng biến tương ứng với từng người.

Bảng Excel với các thông tin đã được mã hóa

Bảng Excel với các thông tin đã được mã hóa

Mở file Excel trong SPSS bằng cách chọn File -> Import Data -> Excel.

Hệ thống sẽ đưa ra một cửa sổ Open Data, nhấp vào nút tam giác ngược để dẫn đến thư mục chứa dữ liệu. Sau đó chọn tệp Excel cần mở và nhấn Open.

Mở file có định dạng Excel chứa số liệu cần thực hiện phân tích

Mở file có định dạng Excel chứa số liệu cần thực hiện phân tích

Sau khi tệp đã được mở, chúng ta sẽ tiến hành làm việc như bình thường.