Cảm nhận của sinh viên ngành Dinh dưỡng thực tập theo chương trình internship 1 năm tại nhà máy Musashino tại Yokohama

Nguyễn Loan Phương – Sinh viên năm 4 ngành Dinh dưỡng - khoa Công nghệ thực phẩm

Nguyễn Hà Phương Vy – Ngành Dinh dưỡng