ĐH KHKT Chien Hsin hợp tác toàn diện đào tạo, nghiên cứu và chương trình thực tập hưởng lương 1 năm cho SV

Ngày 6/7, thông qua qua hình thức trực tuyến, Đại học Đông Á và Đại học Khoa học Kỹ thuật Chien Hsin (Đài Loan) đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chương trình thực tập hưởng lương cho sinh viên.

Hợp tác toàn diện về đào tạo và nghiên cứu với một trường đại học tại Đài Loan được kỳ vọng sẽ khuyến khích trao đổi, hợp tác về học thuật giữa hai cơ sở giáo dục cũng như trao đổi việc giảng dạy, nghiên cứu nâng cao, qua đó góp phần phát triển mối quan hệ tiềm năng trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch giữa Việt Nam và Đài Loan.

Theo nội dung ký kết, Đại học (ĐH) Chien Hsin và ĐH Đông Á  sẽ xúc tiến các hợp tác cụ thể trong các mảng trao đổi giảng viên, sinh viên, các dự án nghiên cứu, hội thảo khoa học, trao đổi dữ liệu và thông tin học thuật, các chương trình liên kết đào tạo và cải tiến chất lượng chương trình đào tạo,...

Trong khuôn khổ hợp tác, sinh viên ngành Dinh dưỡng của Đại học Đông Á sẽ được thụ hưởng chương trình thực tập hưởng lương 1 năm ở các nhà máy thực phẩm I-Mei Foods Co., Ltd với vị trí quản lý chất lượng thực phẩm  đồng thời cũng  trải nghiệm văn hóa Đài Loan phục vụ cho phát triển nghề nghiệp của mình sau tốt nghiệp.