Đơn vị tuyển dụng cử nhân dinh dưỡng - Bài viết chia sẻ của TS.BS. Phạm Hoàng Hưng

Cử nhân dinh dưỡng sau khi ra trường đã có chức danh nghề nghiệp quy định tại thông tư liên tịch số 28/2015/TT-BYT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi học đại học ngành Dinh dưỡng tại Đại học Đông Á, các Cử nhân có cơ hội nghề nghiệp như:

            Trong nước:

 1. Các Bệnh viện:
 • Chuyên viên Dinh dưỡng tại các Bệnh viện đảm nhận các vị trí Giám sát viên Dinh dưỡng của các Phòng ban chức năng trong Bệnh viện.
 • Dinh dưỡng viên tại Khoa Dinh dưỡng
 • Phụ trách chuyên môn tại Khoa Dinh dưỡng
 • Chuyên viên Dinh Dưỡng tại Bệnh viện Đảm nhận vị trí Trưởng phòng hành chính Khoa Dinh dưỡng (Hành chính trưởng khoa)…

 1. Các Trung tâm Y tế Học đường, trường học:
 • Chuyên Viên Dinh dưỡng cho các Nhà trẻ, trường học, lớp Bán trú.
 • Chuyên Viên Dinh dưỡng Chăm sóc sức khỏe tại các trường học

 1. Các Viện BVSK- Trưng tâm Y tế dự phòng:
 • Chuyên viên Dinh dưỡng Cộng đồng.
 • Giám sát viên tại các chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

       4. Nhà Máy chế biến và sản xuất thực phẩm:

 • Chuyên Viên Dinh dưỡng,
 • Giám sát viên Dinh dưỡng.

     5. Các nơi khác:

 • Chuyên viên Dinh dưỡng tại các viện nghiên cứu.
 • Trình dược viên Dinh dưỡng cho các Công Ty sản xuất và chế biến thực phẩm dinh dưỡng…

     Ngoài nước:

 • Nếu các bạn học tiếng Nhật có thể tham gia các chương trình Internship được ký kết giữa trường và các công ty Nhật Bản vào những năm cuối khoá học, sau đó sẽ là cơ hội tại Nhật Bản hoặc trở về Việt Nam ở các công Ty Nhật Bản tại Việt nam.
 • Nếu các bạn học tiếng Anh cơ hội học tập hợp tác làm việc với các công ty Dinh dưỡng nước ngoài tại Việt Nam hoặc cơ hội tiếp tục ra nước ngoài học  tập hoặc làm việc.

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại DN, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân