Phần mềm SPSS phân tích dữ liệu nghiên cứu khoa học

Thống kê SPSS là một phần mềm được sử dụng để phân tích thống kê rất nổi tiếng và quen thuộc, không chỉ với các nhà nghiên cứu xã hội khoa học, kinh tế lượng mà còn trong nghiên cứu y học. Được sản xuất từ lâu bởi SPSS Inc. và được tập đoàn IBM mua lại năm 2009. Phiên bản hiện hành được đặt tên chính thức là IBM SPSS Statistics.

Sơ lược một số chức năng chính của SPSS:

+ Phân tích thống kê gồm Thống kê mô tả: Lập bảng chéo, Tần suất, Mô tả, Khám phá, Thống kê Tỷ lệ Mô tả Thống kê đơn biến: Phương tiện, t-test, ANOVA, tương quan (hai biến, một phần, khoảng cách), kiểm tra không giới Dự đoán cho kết quả số: Hồi quy tuyến tính Dự đoán để xác định các nhóm: Phân tích các yếu tố, phân tích cụm (hai bước, K-phương tiện, phân cấp), phân biệt.

+ Quản lý dữ liệu bao gồm lựa chọn trường hợp, chỉnh sửa lại tập tin, tạo ra dữ liệu gốc

+ Vẽ đồ thị: Được sử dụng để vẽ nhiều loại đồ thị khác nhau với chất lượng cao.