Dinh dưỡng là nghề không thể thiếu ở các nước phát triển và hiện nay đang được mở rộng ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, năm 2015 Chính phủ đã chính thức phê duyệt và xác nhận Dinh dưỡng là một ngành nghề trong hệ thống nghề nghiệp quốc gia theo thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV. Vậy, tiêu chuẩn để phân hạng chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng sẽ được quy định như thế nào? 

Các Giáo sư, Tiến sĩ dinh dưỡng đến từ Nhật Bản và Viện Dinh dưỡng Việt Nam cùng với các giảng viên Đại học Đông Á 

1. Dinh dưỡng hạng II (mã số V.08.09.24)

1.1. Nhiệm vụ

Cán bộ dinh dưỡng hạng II có nhiệm vụ chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện quy định, quy trình và phác đồ Dinh dưỡng. Đồng thời, kiểm tra, giám sát truyền thông và tư vấn Dinh dưỡng. Thêm vào đó, cán bộ dinh dưỡng còn tham gia chỉ đạo tuyến về Dinh dưỡng, an toàn thực phẩm tại bệnh viện và cộng đồng. Ngoài ra, cán bộ dinh dưỡng tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, đào tạo chuyên môn cho học viên.

1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Các tiêu chuẩn về trình độ của cán bộ dinh dưỡng hạng II:

  • Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 hoặc thạc sĩ trở lên chuyên ngành Dinh dưỡng.
  • Trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
  • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng II.

2. Dinh dưỡng hạng III (mã số V.08.09.25)

1.1. Nhiệm vụ

Cán bộ dinh dưỡng hạng III có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quy định, quy trình và phác đồ Dinh dưỡng. Đồng thời kiểm tra, giám sát, truyền thông, giáo dục và tư vấn chỉ đạo tuyến về Dinh dưỡng, an toàn thực phẩm tại bệnh viện và cộng đồng.

1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Các tiêu chuẩn về trình độ của cán bộ dinh dưỡng hạng III:

  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Dinh dưỡng.
  • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
  • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

3. Dinh dưỡng hạng IV (mã số V.08.09.26)

1.1. Nhiệm vụ

Cán bộ dinh dưỡng hạng IV có nhiệm vụ thực hiện các quy định, quy trình và phác đồ dinh dưỡng. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, truyền thông và tư vấn chỉ đạo tuyến về Dinh dưỡng, an toàn thực phẩm tại bệnh viện và cộng đồng.

1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Các tiêu chuẩn về trình độ của cán bộ dinh dưỡng hạng IV:

  • Tốt nghiệp cao đẳng Dinh dưỡng
  • Trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
  • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Việc đào tạo nguồn nhân lực về dinh dưỡng sẽ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cộng đồng và bệnh viện. Đồng thời, đảm bảo được vấn đề an toàn thực phẩm cho toàn dân cũng như tăng cường chăm sóc dinh dưỡng nhằm phòng chống các bệnh mãn tính.