Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Ngành Dinh dưỡng - Khoa Y

Số điện thoại:  

Vũ Thị Bắc Hà

0914.126.040 -

Vũ Thị Quỳnh Chi