Guideline hướng dẫn đánh giá và điều trị béo phì ở trẻ em của (Hội nhi khoa Hoa Kỳ) đăng tải ngày 9/1/2023

Link full-text: https://publications.aap.org/pediatrics/article/151/2/e2022060640/190443/Clinical-Practice-Guideline-for-the-Evaluation-and?autologincheck=redirected&fbclid=IwAR1Tr6LK-PgG08mtO3KRTfpm-THjDIs8nwswui-2c612d8md44YHDU8SmhM