Hiến máu tình nguyện trong mùa dịch

Hiến máu tình nguyện - Thêm một nghĩa cử đầy yêu thương và trách nhiệm của các bạn đoàn viên sinh viên Đại học Đông Á ngay trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 này.

Ngày hội Hiến máu tình nguyện cũng là chương trình hành động cộng đồng thường niên của Đoàn trường với 2-3 đợt mỗi năm.