Hội nghị khoa học tại trường Đại học Đông Á: Dinh dưỡng, thực phẩm với sức khỏe và phòng bệnh