HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN TRỰC TUYẾN ĐỂ HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ THEO QUY ĐỊNH

Xác nhận sinh viên trực tuyến (online), giải quyết trong vòng 72 giờ (không tính
ngày Chủ nhật):
Bước 1: Đăng nhập tài khoản sinh viên tại website my.uda.edu.vn

SV kiểm tra, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân SV trước khi đăng ký cấp
giấy xác nhận ở mục “Góc sinh viên” từ thanh Menu → Thông tin cá nhân → Sửa để cập
nhật thông tin, chịu trách nhiệm về các thông tin mình cập nhật → Lưu để hoàn thành
(trường hợp sinh viên đã cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, vui lòng bỏ qua nội
dung này).
Bước 2: Chọn mục “Thông báo” từ thanh menu → Cấp giấy tờ → Đăng ký nhận giấy
(Chọn mẫu phù hợp với mục đích đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên) → Xem → Chọn
mẫu → Kiểm tra thông tin theo biểu mẫu → Cập nhật thông tin theo Bước 1 (nếu thiếu
hoặc sai thông tin) → Lưu → Tiếp theo;
Bước 3: Đăng ký → Lý do sử dụng mẫu → Phương thức nhận (mặc định là nhận tại
trường, trong thời gian sinh viên không học tập trung tại trường do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19 - Sinh viên có thể đăng ký nhận qua bưu điện, email hoặc email và bưu
điện) → Gửi đăng ký để hoàn tất.
Bước 4: Nhận biểu mẫu đã đăng ký chậm nhất trong vòng 72 giờ tính từ giờ SV gửi
đăng ký xác nhận (theo giờ làm việc hành chính): Sinh viên đến trường nhận nếu đăng ký
nhận tại trường; Sinh viên kiểm tra email nếu đăng ký nhận qua email; Sinh viên chờ thư
nếu đăng ký nhận qua bưu điện. Nếu quá thời hạn nêu trên mà SV không nhận được biểu
mẫu đã đăng ký, vui lòng phản hồi qua email lienptn@donga.edu.vn hoặc số điện thoại
0973882448 (cô Liên) để được hỗ trợ giải quyết (trong giờ hành chính).
Lưu ý: Đối với sinh viên nam xin cấp giấy xác nhận tạm hoãn NVQS thời bình phải
hoàn thành học phí đến học kỳ đăng ký cấp giấy xác nhận (xem mục Góc sinh viên → Học
phí). Trường hợp sinh viên còn nợ học phí, Nhà trường sẽ không cấp giấy xác nhận. Mọi
thắc mắc liên quan đến việc cấp giấy xác nhận sinh viên, vui lòng liên hệ Anh Tạ Việt
Hoàng (trong giờ hành chính) - ĐT: 0386759191.