Khảo sát tham gia hội trại truyền thống năm 2022

Trong năm học 2021-2022,  thực hiện các hoạt động gắn kết sinh viên toàn trường và chuẩn bị tổ chức HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG NĂM 2022.  BTV Đoàn trường kính gửi link khảo sát mong muốn tham gia hội trại của tất cả các bạn sinh viên đặc biệt sinh viên khoá 20 và 21. Link khảo sát được đính kèm phía dưới. Các bạn sinh viên cần trao đổi thêm thông tin có thể liên hệ với CVHT. 

Link: https://forms.gle/JrN4rmaQLPJzLnsY9