Lễ trao giấy chứng nhận chương trình đạo tạo Dinh dưỡng Shidax

Sau gần 2 tháng lớp học diễn ra, đến ngày 12/07/21 các bạn sinh viên ngành Dinh dưỡng đã hoàn thành xuất sắc khoá học do tập đoàn Shidax tổ chức. 

Một số hình ảnh của buổi lễ trao giấy chứng nhận:

Sinh viên ngành Dinh dưỡng nhận giấy chứng nhận