Phỏng vấn chương trình intership làm việc tại tập đoàn Musashino

Chúc mừng 07 bạn SV Ngành Dinh Dinh Dưỡng & Công nghệ thực phẩm ĐH Đông Á nhận được thông báo đỗ phỏng vấn chương trình Internship Tập đoàn Musashino

*** Thời gian thực tập dự kiến là 1 năm bắt đầu từ 07/2022 ~ 06/2023 tại Tp Yokohama

🎯 Nguyễn Loan Phương

🎯Nguyễn Đắc Thịnh

🎯Ngô Nguyễn Kim Ngân

🎯Tô Thanh Huyền

🎯Qua Đoàn Thị Minh Khoa

🎯Huỳnh Thị Yến Nhi

🎯Nguyễn Hà Phương Vy