Seminar “AI – CHATGPT trong giáo dục, nghiên cứu khoa học và truyền thông”

Seminar “AI – CHATGPT trong giáo dục, nghiên cứu khoa học và truyền thông”

  • Thời gian: 8h00 ngày 10/3/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison ĐH Đông Á
  • Diễn giả: Chuyên gia Tuấn Hà - Chủ tịch Vinalink Academy
  • Tham dự: Giảng viên, sinh viên ĐH Đông Á