Sinh viên Đại học tình nguyện cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19

 

❤️ Sinh viên Đại học Đông Á luôn mang trên mình văn hoá trách nhiệm của “người” Đông Á. Với hơn 700 TNV đang tham gia xung kích trên mặt trận chống dịch ở khắp các địa phương, tuổi trẻ Đại học Đông Á luôn sẵn sàng nhận bất cứ mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tiên phong thực hiện trách nhiệm hành động Vì Cộng Đồng.

❤️ Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, khi địa phương cần! Hãy tình nguyện tham gia! Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh!