Sinh viên mắc kẹt tại Đà nẵng cập nhật thông tin

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và có thể kéo dài. Nhằm nắm số lượng sinh viên Trường Đại học Đông Á bị kẹt lại tại TP Đà Nẵng do dịch Covid-19. Đây là đường link để sinh viên hiện đang kẹt tại các nhà trọ, Kí túc xá cập nhật thông tin giúp nhà trường nắm số lượng, tình hình và hỗ trợ sinh viên.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZitdqa2NLh75CHCW5sXcPgnKphMXEE4VSMhsIKnAkTR30RQ/viewform