Sinh viên năm cuối ngành Dinh dưỡng thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam

Theo chương trình đào tạo ngành Dinh dưỡng, sinh viên được thực tập tại các cơ sở y tế, bệnh viện. Một trong những đơn vị mà đại học Đông Á hợp tác là bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Đây không chỉ là một cơ hội cho sinh viên áp dụng kiến thức lâm sàng vào thực tế mà còn là cơ hội để các bạn trải nghiệm môi trường bệnh viện, hiểu về quy trình thăm khám, tư vấn dinh dưỡng, cũng như nhiệm vụ của cử nhân dinh dưỡng khi làm tại bệnh viện.

Dưới đây là một số hình ảnh các bạn sinh viên năm cuối ngành Dinh dưỡng thực tập tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Sinh viên thực tập thăm khám dinh dưỡng cho bệnh nhân nội trúSinh viên thực tập thăm khám bệnh nhân nội trú

Sinh viên thực tập thăm khám bệnh nhân nội trú

Cán bộ khoa Dinh dưỡng đào tạo kiến thức lâm sàng cho sinh viên thực tập tại bệnh viện

Cán bộ khoa Dinh dưỡng đào tạo kiến thức lâm sàng cho sinh viên thực tập tại bệnh viện

Cán bộ khoa Dinh dưỡng đào tạo kiến thức lâm sàng cho sinh viên thực tập tại bệnh viện

Cán bộ khoa Dinh dưỡng đào tạo kiến thức lâm sàng cho sinh viên thực tập tại bệnh viện

Cán bộ khoa Dinh dưỡng đào tạo kiến thức lâm sàng cho sinh viên thực tập tại bệnh viện

Cán bộ khoa Dinh dưỡng đào tạo kiến thức lâm sàng cho sinh viên thực tập tại bệnh viện

Sinh viên thực tập báo cáo bệnh án dinh dưỡng

Sinh viên thực tập báo cáo bệnh án dinh dưỡng

Sinh viên thực tập báo cáo bệnh án dinh dưỡng

Sinh viên thực tập báo cáo bệnh án dinh dưỡng

Sinh viên thực tập chụp ảnh kỷ niệm tại bệnh viện đa khoa Trung Ương Quảng Nam

Sinh viên thực tập chụp ảnh kỷ niệm tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam