Sinh viên ngành Dinh dưỡng cùng tham gia chống dịch và hỗ trợ người dân

Sinh viên tham gia hỗ trợ người dân trở về quê đi qua khu vực Đà Nẵng

Sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện