Sinh viên ngành Dinh dưỡng thực hiện hoạt động đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi tại trường mầm non Ánh Khuyên - Đà Nẵng

Sinh viên ngành Dinh dưỡng tham gia hoạt động  tại cộng đồng: