The Southeast Asia Dissemination and Discussion Forum for the Lancet 2023 Series on Breastfeeding

The Lancet, chuyên san uy tín trong lĩnh vực y khoa sẽ công bố chuỗi nghiên cứu về nuôi con bằng sữa mẹ trong chưa đầy một tuần nữa. Hưởng ứng sự kiện này, Alive & Thrive, thành viên của SUN CSA Việt Nam sẽ hợp tác cùng ASEAN, UNICEF, The Lancet Regional Health Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á, UNU-IIGH và TWN tổ chức một diễn đàn nhằm phổ biến và thảo luận về chuỗi nghiên cứu này tại khu vực Đông Nam Á.

⏱Thời gian: 10:00 ngày 09/02/2023 (giờ Hà Nội)

🗣 Ngôn ngữ: tiếng Anh

👉 Đăng ký tham gia webinar tại đây:https://unicef.zoom.us/webinar/register/WN_gUINnBVESD6wmh-lQZ1_JQ?fbclid=IwAR29vVJBg0WOiddIhUOsjS6z9WDXaXkbw_Y3Om-IdFX8UbRfk15rm9qaT_g