Thông báo về tổ chức thi Kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến (online)

Nhằm chủ động trong trường hợp dịch bệnh kéo dài và đảm bảo tiến độ đào tạo năm học 2020-2021, Nhà trường sẽ tổ chức thi Kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến (online).

- Thời gian bắt đầu: 31/5/2021 (dự kiến)

- Các hình thức thi online sẽ được áp dụng gồm:

+ Thi tự luận: SV tải đề thi trên website và làm bài trên giấy, chụp ảnh bài làm để nộp. Lưu ý, thời gian tải đề thi và làm bài tính bằng phút như thi trực tiếp. SV không nộp bài trong thời gian quy định sẽ không được công nhận bài thi.

+ Thi làm video: SV tải đề thi trên website và làm video theo yêu cầu đề thi. Thời gian làm bài 02 ngày (tùy môn)

+ Thi vấn đáp: SV tham gia thi vấn đáp online trên Google Meet. SV trả lời các câu hỏi của Cán bộ coi thi.

Lưu ý:

- Hình thức thi từng học phần sẽ do GV giảng dạy quyết định

- Các SV còn nợ học phí phải hoàn thành trước buổi thi nếu không sẽ không được công nhận kết quả.

Kính đề nghị Quý thầy cô thông báo cho SV thực hiện ôn tập các học phần đã học xong và chuẩn bị các điều kiện để tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt.

Nhà trường sẽ có thông báo lịch thi và hình thức thi từng học phần đến SV.

Trân trọng./.