Tổ chức toạ đàm trực tuyến: Góp ý của doanh nghiệp về tính ứng dụng và nghề nghiệp của đồ/đề án trong CTĐT cử nhân Dinh dưỡng

Nằm trong hoạt động xây dựng Chương trình đạo tạo cải tiến có ứng dụng trong thực hành, thực tập và tốt nghiệp. Ngày 19/07/21 ngành Dinh dưỡng đã tổ chức thành công buổi toạ đàm trực tuyến với các chuyên gia cũng như doanh nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Một số hình ảnh của buổi toạ đàm

Khách mời tham gia toạ đàm trực tuyến