Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị khoa học dinh dưỡng thường niên lần thứ 4

Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị khoa học dinh dưỡng thường niên lần thứ 4 vào ngày 10/11/2021.

Kính mong quý đồng nghiệp quan tâm gửi bài báo khoa học (đăng miễn phí trên tạp chí NCYH nếu được phản biện thông qua) và gửi bài báo cáo hội nghị. Chi tiết trong file đính kèm.

Phụ lục 1 trong link đính kèm: https://drive.google.com/.../1iEdUi8z4LoQC.../