Causes of obesity: theories, conjectures and evidence

Béo phì đã được WHO mô tả là mối đe dọa sức khỏe lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt. Béo phì rõ ràng là một vấn đề về cân bằng năng lượng. Tuy nhiên, có rất ít sự đồng thuận đáng ngạc nhiên về lý do tại sao sự mất cân bằng năng lượng như vậy lại phát triển.

Scientific meeting dành cho những ai quan tâm và làm nghiên cứu trong lĩnh vực Obesity Medicine với chủ đề “Causes of obesity: theories, conjectures and evidence”. Chương trình được tổ chức bởi The Royal Society, UK.
Thời gian: 17 - 19 October 2022, 09:00 - 17:00 (GMT)

Cuộc họp này sẽ bao gồm các bài thuyết trình của các chuyên gia thế giới về vô số ý tưởng về các cơ chế tiềm ẩn của bệnh béo phì, và do đó chúng ta có thể giải quyết nó như thế nào.

Đăng ký tham dự online  tại: https://royalsociety.org/science.../2022/10/causes-obesity/?