Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường lần thứ 8

Nhằm mục đích khuyến khích sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ và thực tiễn cuộc sống. Với chủ đề "Đột phá tư duy, thi đua sáng tạo, chiếm lĩnh thành công", ngày 12/7/2022, trường Đại học Đông Á sẽ tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường lần thứ 8, cụ thể: 

- Thời gian: 7h00 ngày 12/7/2022

- Địa điểm: Hội trường Edison - trường Đại học Đông Á