Hội nghị CÔNG BỐ QUỐC TẾ TRONG Y KHOA: KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP