Hội nghị khoa học lần thứ 14 HoSPEN Chuyên đề: "Suy dinh dưỡng và béo phì trong lâm sàng: thách thức và giải pháp"

Hội nghị khoa học lần thứ 14 HoSPEN Chuyên đề: "Suy dinh dưỡng và béo phì trong lâm sàng: thách thức và giải pháp" sẽ được tổ chức 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến.

Để tham dự hội nghị trực tuyến, Quý đồng nghiệp vui lòng truy cập: 

https://hoithaohospen.com/?fbclid=IwAR0y209mylRcHeaKbB3M_grDnGFQ6wRXmQdB2lfkUu6tPQBP4Hi-cB45iQQ