Hội thảo Chủ đề “Vai trò của Dinh dưỡng bán thành tố (Peptide + MCT) trong điều trị bệnh nhân nặng” của Nestle Health Science

Nestle Health Science trân trọng giới thiệu cùng quý Bác sĩ chương trình Hội thảo quốc tế Trực tuyến với chuyên đề Dinh dưỡng trị liệu, nhằm kết nối các Chuyên gia Dinh dưỡng, Bác sĩ lâm sàng tại các nước trong khu vực (Philippines, Thái Lan, Việt Nam)

Chủ đề “Vai trò của Dinh dưỡng bán thành tố (Peptide + MCT) trong điều trị bệnh nhân nặng”.

Thời gian: 9.00-12.00 giờ, ngày CN 11/07/2021.

Vui lòng nhấn vào link bên dưới để đăng ký tham dự Hội thảo.

https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_QORNuVp9TY2_AjBs86_nEw