Hội thảo “DINH DƯỠNG VÀ NGOẠI KHOA

Chương trình hội thảo “DINH DƯỠNG VÀ NGOẠI KHOA” của Bệnh Viện Bà Rịa.

- Diễn ra vào lúc: Thứ Năm, 13 giờ 30 phút ngày 09/03/2023

- Tham gia Online trên nền tảng Zoom với:

ID: 686 9999 686

Pass: 123456

- Quý đồng nghiệp sẽ nhận được tài liệu gồm slide của 03 bài báo cáo và 01 video chương trình hội thảo khi:

+ Tham gia toàn bộ chương trình hội thảo và mở camera trong suốt quá trình tham gia.

+ Đặt ít nhất 01 câu hỏi tương tác cùng diễn giả qua khung chat của nền tảng Zoom.