Chương trình đào tạo

 

1.  Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;
 • Thành thạo kỹ năng khai thác, thu thập thông tin, chẩn đoán, xử trí vấn đề về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm;
 • Có khả năng phát hiện được vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và đề xuất giải pháp can thiệp phù hợp, hiệu quả;
 • Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, đánh giá công tác dinh dưỡng, an toàn thực phẩm;
 • Có khả năng tổ chức, thực hiện truyền thông, giáo dục, tư vấn dinh dưỡng, an toàn thực phẩm.

2.  Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các trung tâm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở các tuyến trung ương, tỉnh/ thành phố, quận/huyện, xã;
 • Làm việc các cơ sở đào tạo nhân lực y tế (hệ thống công lập và ngoài công lập);
 • Làm việc tại các tổ chức y tế phi chính phủ, các nhà dưỡng lão, các tổ chức xã hội thuộc ngành nghề chăm sóc sức khỏe, trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của quân đội và công an;
 • Làm việc tại các viện nghiên cứu về dinh dưỡng và thực phẩm;
 • Làm việc tại các trường học bán trú như nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở…;
 • Làm việc tại các nhà máy sản xuất thực phẩm và thức ăn công nghiệp, các khách sạn, nhà hàng;
 • Ngoài ra, với trình độ tiếng Anh đạt TOIEC ≥ 450, các cử nhân dinh dưỡng có cơ hội đi học ở nước ngoài như Nhật hoặc học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc làm việc tại các bệnh viện của nước ngoài tại Việt Nam và ở nước ngoài.

3.  Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.  Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Học phần Yêu cầu
Dinh dưỡng cơ bản Dinh dưỡng cơ sở
 • Nắm vững nhu cầu và vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con người.
 • Phân biệt được bản chất của thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm.
 • Biết được giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, lợi ích và quy định sử dụng phụ gia thực phẩm.
 • Biết được những mối nguy cơ từ thực phẩm và phương pháp thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Hiểu được thế nào là dinh dưỡng hợp lý và xây dựng được thực đơn cụ thể cho người bình thường.
Khoa học thực phẩm, thực phẩm chức năng và phụ gia thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm
Dinh dưỡng hợp lý và xây dựng khẩu phần ăn
Dinh dưỡng cộng đồng Dinh dưỡng theo lứa tuổi và dinh dưỡng học đường
 • Nắm vững nhu cầu và chế độ dinh dưỡng theo lứa tuổi.
 • Biết cách tổ chức bữa ăn ở các trường bán trú.
 • Nắm vững nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ.
 • Nắm vững nhu cầu và chế độ dinh dưỡng của những người luyện tập thể dục thể thao.
 • Nắm vững kỹ thuật và biết cách phân tích kết quả của từng phương pháp.
 • Thực hiện được các kỹ năng như nói, hỏi, nghe, thuyết trình, phản hồi, quan sát, cầm tay chỉ việc trong TT - GD Dinh dưỡng.
 • Thành thạo các kỹ thuật điều tra dinh dưỡng.
 • Biết thu thập, xử lý số liệu và viết báo cáo điều tra dinh dưỡng
Dinh dưỡng cho phụ nữ và dinh dưỡng trong thể thao
Các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Truyền thông, giáo dục và tư vấn dinh dưỡng
Xây dựng, quản lý và triển khai can thiệp dinh dưỡng tại cộng đồng
Kiểm tra, Quản lý dịch vụ chế biến thực phẩm và dinh dưỡng
Thực tập dinh dưỡng cộng đồng 1 (Thực hành kỹ thuật cân, đo, điều tra dinh dưỡng)
Thực tâp dinh dưỡng cộng đồng 2 (Thực hành truyền thông, tư vấn)
Dinh dưỡng lâm sàng Bệnh học Nội khoa và Cấp cứu hồi sức
 • Hiểu rõ nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng - cận lâm sàng, chẩn đoán và các thuốc điều trị trong các bệnh nội khoa, bệnh trẻ em.
 • Có khả năng chỉ định đúng chế độ dinh dưỡng tiết chế theo bệnh lý cho bệnh nhân nội khoa.
 • Đánh giá đúng tình trạng dinh dưỡng và có khả năng chỉ định đúng chế độ dinh dưỡng tiết chế cho bệnh nhi theo bệnh lý và theo lứa tuổi.
 • Nắm vững nguyên tắc chế độ ăn trước và sau phẫu thuật, bệnh nhân bỏng và bệnh nhân bị cắt đoạn ruột.
 • Nắm vững các phương pháp nuôi dưỡng bệnh nhân bằng đưa dinh dưỡng vào người bệnh thông qua nhiều phương thức.
 • Kiến thức và kỹ năng về các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh từ đó có giải pháp dinh dưỡng điều trị cho từng người.
 • Nắm vững các văn bản pháp quy của nhà nước về quản lý tổ chức hoạt động của các đơn vị dinh dưỡng.
 • Có khả năng xây dựng mô hình và tổ chức khoa dinh dưỡng trong bệnh viện.
 • Có kiến thức, hoàn thiện kỹ năng về truyền thông, tư vấn dinh dưỡng cho các đối tượng.
Bệnh học Nhi khoa
Bệnh học Ngoại khoa
Dinh dưỡng học Nội khoa
Dinh dưỡng học Nhi Khoa
Dinh dưỡng trong phẫu thuật
Các phương pháp nuôi dưỡng bệnh nhân trong bệnh viện
Các kỹ thuật đánh giá và can thiệp dinh dưỡng trong bệnh viện
Tổ chức, quản lý đơn vị dinh dưỡng tiết chế trong Bệnh viện
Truyền thông giáo dục và Tư vấn dinh dưỡng tiết chế
Tổ chức hoạt động hướng dẫn chế biến thức ăn cho trẻ nhỏ (tự chọn)
Kinh tế học kế hoạch hóa dinh dưỡng (tự chọn)
Kỹ thuật chế biến thức ăn (tự chọn)
Tổ chức hoạt động phòng khám tư vấn dinh dưỡng (tự chọn)
Kỹ thuật chế biến thức ăn nuôi ăn qua sonde (tự chọn)